Custòdia Compartida

La firma, advoca per arribar a una solució des d’una correcta gestió del conflicte, és a dir, aprofundint en els veritables interessos i no en les aparents posicions de les parts. Per això, amb caràcter previ a abordar qualsevol tema jurídic per la via litigiosa, sempre s’esgota la via de la mediació (si van les dues parts) o de la negociació (si una de les parts està representada per un altre lletrat) i només en el cas que aquestes siguin inviables es planteja el procediment contenciós.

El Divorci a Espanya no requereix causa ni culpables pel que mai s’afronta el procés judicial com si d’una contesa bèl·lica es tractés.

 

Mediació

És una tècnica extra processal per a resoldre conflictes, voluntària i confidencial, on les parts compten amb l’ajuda d’una persona imparcial i experta (mediador) prèviament sol·licitada i acceptada per les parts que dissenya un procés perquè aquestes puguin dialogar i desenvolupin habilitats negociadores que facilitin la consecució d’un acord satisfactori per a les parts enfrontades en conflicte perquè siguin elles mateixes les que busquin una solució pactada a la seva crisi …

Anar a Mediació

Negociació

ÉS el procés de comunicació enfocat a arribar a un acord amb altres quan alguns dels interessos són compartits i altres són oposats.
El propòsit de la negociació no és sempre arribar a un acord. És explorar si pots satisfer les teves interessos millor a través d’un acord que si ho fas seguint el teu MAAN. El MAAN és el teu millor alternativa a un acord negociat. Esla clau del poder de la negociació.
Com millor sigui la teva MAAN millor és el poder que tens …

Anar a Negociació

Via judicial

Una de les novetats de la Llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família, és una regulació específica de les mesures provisionals més ajustada a les necessitats pròpies del dret civil català, amb la qual arrenca el capítol III del llibre segon (art. 233-1).
La regulació d’aquestes mesures s’estableix en l’art. 771 LEC, siguin anteriors a la demanda -que haurà d’interposar com a màxim en el termini de 30 dies-, siguin coetànies a la interposició de la demanda, perquè s’executin durant la tramitació del plet i fins a la seva substitució per les mesures definitives que es s’estableixin en la sentència …
Anar a via judicial

Recurs d’apel·lació

L’apel·lació és conseqüència del principi de la doble instància, que les resolucions dels jutges inferiors puguin ser examinades de nou a demanat de les parts pels tribunals superiors. El recurs d’apel·lació és el mitjà que permet als litigants portar davant el tribunal de segon grau una resolució estimada injusta, perquè la modifiqui o arrebossat, segons sigui el cas …
Anar a recurs d’apel·lació

Règims econòmics matrimonials

Segons estableix el llibre segon del Codi civil de Catalunya, aprovat per Llei 25/2010, de 29 de juliol, relatiu a la persona i la família, en el seu art. 231-10, a falta de capítols matrimonials o en cas d’ineficàcia de les mateixes, el règim econòmic matrimonial és el de separació de béns, com manifesta la Sentència d’AP Girona de 19 de gener del 2004.
No obstant, serà necessari perquè s’apliqui aquest règim …
Anar a règims econòmics matrimonials

Titularitat de béns

La normativa del llibre segon del Codi Civil de Catalunya, aprovada per Llei 25/2010, de 29 de juliol, relatiu a la persona i la família, manté el principi que els béns adquirits a títol onerós durant el matrimoni pertanyen al cònjuge que consti com a titular, tradicionalment reforçat amb la presumpció de donació de la contraprestació si s’aconsegueix provar que aquesta prové del patrimoni de l’altre …
Anar a titularitat de béns

Pactes prematrimonials

Abast, validesa i eficàcia dels acords celebrats entre cònjuges o futurs cònjuges on es contemplen les conseqüències d’una possible ruptura matrimonial per separació o divorci, o per mort de qualsevol d’ells: La seva nota paradigmàtica està doncs en el caràcter preventiu o prospectiu amb relació a la ruptura de la parella, no en el fet que se celebrin abans o després del casament.
No obstant això, i sense perjudici de reconèixer …
Anar a pactes prematrimonials

Modificació de mesures definitives de divorci

D’uns anys ençà s’ha anat produint un augment de la litigiositat en els jutjats de família, no perquè es presentin més demandes de divorci, separació o de guarda i custòdia, sinó a causa de la sol·licitud de modificació de mesures, derivades fonamentalment de la crisi econòmica que vivim des d’aproximadament l’any 2008 i els canvis que es produeixen en la societat i legislacions formals sobre la custòdia compartida …
Anar a modificació de mesures definitives de divorci

Reclamació / Impugnació de paternitat o filiació

En ocasions aquestes accions s’exerciten de forma separada i en altres conjunta, ja que una acció de reclamació de paternitat pot comportar la impugnació d’una altra per defecte, sent el límit existent per a l’exercici d’aquestes accions el que assenyala l’art. 764.2, LEC que indica que els tribunals han de rebutjar l’admissió a tràmit de qualsevol demanda que pretengui …
Anar a reclamació/impugnació de paternitat o filiació

Execució de sentències

Una primera qüestió que resulta interessant en la pràctica és la de determinar si en la fase d’execució de la sentència, no només es poden executar determinats pronunciaments, sinó que, a més, es puguin adoptar mesures definitivas.Esta qüestió no semblava oferir dubtes en l’anterior regulació de la LEC, ja que, generalment, en la pensió alimentària i el règim de visites diferits per a la fase d’execució …
Anar a execució de sentències

Fixació de règim de comunicació i visites avis

La preocupació per la situació dels avis que no poden veure els seus néts, si bé no és actual, no ha tingut reflex legislatiu fins a dates recents i sens dubte, són els problemes de relació amb els avis els que s’han anat obrint pas en primer lloc davant els tribunals, amb la pretensió que es fixi judicialment un règim de visites davant els inconvenients perquè es compleixi el dret del menor a relacionar-se amb els seus parents i amics de conformitat amb l’art. 160.2 CC …
Anar a fixació de règim de comunicació y visites avis

Si t’ha agradat, comparteix, gràcies:

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies